Akvariets Oscar

instiftades av Tidskriften Akvariets redaktör Gunnar Lundin 1966 för att celebrera
tidskriftens 40-årsdag. Oscar utdelas varje år till en akvarist som gjort en betydande insats - det kan vara t.ex. som föreningsfunktionär, ungdomsledare, odlare, skribent, fotograf eller vad man över
huvud taget kan tänka sig med anknytning till vår hobby. Oscarsvinnaren utses efter fri bedömning av Akvariets redaktion.

Efter Tidskriften Akvariets nedläggning har SARF övertagit ansvaret för Oscars-nomineringen.

"Oscar" består av en porslinstallrik med ett motiv av

påfågelcikliden, Astronotus ocellatus.
I över 20 år har den målats av den danska konstnärinnan Ulla Lind Villumsen. Med tallriken följer
också en miniatyr av målningen att fästa på rockslaget. Tallriken ligger i en vacker träask som sedan
många år tillverkats för hand av Göte Stolt i Göteborgs AF.