Förbundsstämman 2017

Kallelse till årsstämma 2017
för Sveriges Akvarieföreningars Riksförbund

Tid och plats: Lördagen den 1 april 17.30 2017 på hotell Scandic Frimurarhotellet i Linköping.

Förbundets riksstämma 2017 sker i samband med Nordiska Ciklidsällskapets jubileumsstämma och akvariehelg i Linköping, den 31 mars-2 april 2017. Dagordning enligt stagarna. SARF-stämman ingår i programmet på lördagen den 1 april kl. 17:30-19.00, och i anknytning till detta utdelas troligen Tidskriften Akvariets Oscar för 2016. Vi återkommer kring var man hittar information om inkvartering, hur man anmäler sig, och om man vill vara med hela helgen etc. Info kommer också att finnas på http://www.akvariehelg.se.

OBS! 1. Anmälan sker till SARFs styrelse, se nedan 2. Motioner skall skickas till SARF´s styrelse före den 1 januari 2017. 3. Nominering till mottagare av Akvariets Oscar för 2016 skall skickas till SARF´s styrelse före den 1 februari 2017. (Tidigare nominerade som fått Oscar, får gärna nomineras på nytt.)

Vi hoppas att vi har rätt aktuella epost-adresser till medlemsföreningarna! Konfirmera gärna föreningsvis att detta meddelandet har nått er, och kontrollera på: http://www.sarfakvarist.se att er förenings kontaktinformation stämmer. Om inte: kontakta styrelsen via styrelse@sarfakvarist.se

Med vänliga hälsningar,
SARF Styrelsen
styrelse@sarfakvarist.se


50:e utdelningen av Akvariets oscar

Akvariets Oscar 2015 gick till Mikael Thollesson


Foto: Bernd Dinse

Mikael Thollesson var ungdomsledare i Riksförbundet under många år med krönika i tidskriften Akvariet. Han drev även Odlingskampanjen under en period; både administration av protokoll och nålar liksom uppdatering av listan över fiskarternas valörer (elit, guld, silver, brons). Han är idag till professionen forskande biolog vid Uppsala Universitet och delar gärna med sig av sitt kunnande framför allt inom saltvattenshobbyn.


 

För att läsa senaste SARF info, december 2015
Klicka här!

 


 

 

 

Akvariets Oscar för 2014 har gått till Tyrone Lundström.
 


Foto: Kjell Fhorman

Motivering

Tyrone har arbetat i många år i styrelsearbetet för flera akvarieföreningar, arbetat med utställningar och specialarangemang, liksom arbete på riksnivå. Det är en synnerligen skicklig akvarist som har odlat många riktigt knepiga arter och även har lagt ned mycken möda på att sprida denna sin kunskap i föredragsform liksom i klubbtidningar och i tidskriften Akvariet. Som om inte detta var nog har han även varit verksam som grossist, odlat fisk kommersiellt samt arbetat med utbildning av zoohandelspersonal i Sverige.