Förtjänstmärken 

 

Det är Erik Åhlander som är ansvarig för våra förtjänstmärken.

 Har du frågor om våra märken kan du kontakta Erik Åhlander så får du hjälp med din beställning.

  

LILLA BLÅ MÄRKET

     Utdelas till av föreningsstyrelserna utsedda

  medlemmar, vilka varit med i föreningen minst

  tre (3) år och under hela denna tid aktivt

  deltagit i föreningens verksamhet eller på

  annat sätt utmärkt sig.

Pris sek: 30:-/st

 

http://www.sarfakvarist.se/gre/gre158344.png

 

STORA BLÅ MÄRKET

     Utdelas till av föreningsstyrelserna utsedda

  medlemmar, vilka varit med i föreningen minst

  fem (5) år och under hela denna tid aktivt

  deltagit i föreningsarbetet i styrelse eller

  annan väsentlig funktion.

Pris sek: 50:-/st

 

http://www.sarfakvarist.se/gre/gre158344.png

 

GRÖNA MÄRKET

     Utdelas till av föreningsstyrelserna

  föreslagna medlemmar, efter förbunds-

  styrelsens beslut. Medlem skall varit med i

  föreningen minst tio (10) år, varav minst fem

  (5) år i styrelse eller annan väsentlig funktion.

  Förslag lämnas skriftligt till förbundsstyrelsen

  tillsammans med uppgifter om mottagaren.

Pris sek: 50:-/st

 

http://www.sarfakvarist.se/gre/gre158344.png

 

BRUNA MÄRKET

    Utdelas till av föreningsstyrelserna

  föreslagna medlemmar, efter förbunds-

  styrelsens beslut. Medlem skall varit med i

  föreningen minst tjugo (20) år. Förslag lämnas

  skriftligt till förbundsstyrelsen tillsammans

  med uppgifter om mottagaren.

Pris sek: 50:-/st

 

http://www.sarfakvarist.se/gre/gre158344.png

 

RÖDA MÄRKET

    Utdelas av förbundsstyrelsen till den som

  under längre tid aktivt arbetat för

  akvariehobbyn. Arbete på riksplanet är

  normalt en förutsättning, men förbunds-

  styrelsen kan om särskilda omständigheter

  föreligger utdela märket även i andra fall.