SARF´s  Styrelse 2018

Uppdateras fulständigt senare

Personer i Styrelsen »
Du kan nå alla i styrelsen med
styrelse@sarfakvarist.se

Personer i Styrelsen

Ordförande Namn: Rebecca Litzell (Uppsala AF)   E-mail: ordforande@sarfakvarist.se
Sekreterare Namn: Erik Åhlander E-mail: sekreterare@sarfakvarist.se
Kassör Namn: Emil Maier (Haninge AF)

E-mail:

kassor@sarfakvarist.se
Vice ordförande Namn: Jan Olofsson E-mail: viceordforande@sarfakvarist.se
Ledamot Akvarietsfond Namn: Erik Åhlander E-mail: akvarietsfond@sarfakvarist.se
Ledamot Oscarnomineringar Namn: Erik Åhlander E-mail: ledamot1@sarfakvarist.se
Ledamot medlemsregister och föreningsansvarig Namn: Mattias Wacker E-mail: ledamot2@sarfakvarist.se
Övriga ledamoter Namn: Erik Åhlander (Bollmora AK), Dan Köhl (Stockholm AF), Göran Eklund (Carlskrona AF), Jan Olofsson (Uppsala AF), Linnea Lönn (Nordiska Ciklidsällskapet) E-mail: x?
1:e Suppleant Namn: Tyrone Lundström E-mail: suppleant1@sarfakvarist.se
2:e Suppleant Namn: Mattias Wacker E-mail: suppleant2@sarfakvarist.se
Webmaster & systemadministratör Namn: Dan Köhl E-mail: webmaster@sarfakvarist.se
Vi reserverar oss för ev. felskrivning