SARF´s  Styrelse 2017

Uppdateras fulständigt och komplett efter konstituerande styrelsemöte under april 2017

Personer i Styrelsen »
Du kan nå alla i styrelsen med
styrelse@sarfakvarist.se

Personer i Styrelsen

Ordförande Namn: Dan Köhl   E-mail: ordforande@sarfakvarist.se
Sekreterare Namn: Jacob Turstedt E-mail: sekreterare@sarfakvarist.se
Kassör Namn: Emil Maier

E-mail:

kassor@sarfakvarist.se
Vice ordförande Namn: ? E-mail: viceordforande@sarfakvarist.se
Ledamot Akvarietsfond Namn: Sanna Karlsson E-mail: akvarietsfond@sarfakvarist.se
Ledamot Oscarnomineringar Namn: Erik Åhlander E-mail: ledamot1@sarfakvarist.se
Ledamot medlemsregister och föreningsansvarig Namn: Mattias Wacker E-mail: ledamot2@sarfakvarist.se
Övriga ledamoter Namn: Erik Bårdskär, Rebecca Litzell, Jan Olofsson E-mail: x?
1:e Suppleant Namn: Tyrone Lundström E-mail: suppleant1@sarfakvarist.se
2:e Suppleant Namn: Mattias Wacker E-mail: suppleant2@sarfakvarist.se
Web Namn: Dan Köhl E-mail: webmaster@sarfakvarist.se
Vi reserverar oss för ev. felskrivning