Om Föreningen.

I SARF:s verksamhet ingår bl a följande:

 

* Arrangör av Akvariets Dag tillsammans med en Akvarieförening i Norden, som sker årligen varje höst.

* Arrangör av Riksstämman tillsammans med en Akvarieförening i Sverige, som sker vartannat år, Riksstämman är SARF:s Årsmöte

* Utgivning av tidningen SARF-Aktuellt, 4 ggr/år (Inte i år!)

* Utdelning av Akvariets Oscar, sker varje år på Akvariets Dag, till en Akvarist som gjort något extra för vår hobby

* Odlingskampanjen, som du kan läsa mer om på sidorna Odling

* Utdelning av Förtjänstmärken samt en Medlemsvärvningstävling

* Dessutom finns det möjlighet för alla anslutna föreningar att hyra program, få tips om föredragshållare mm. Om din förening inte är medlem i SARF, då kan du kontakta vår ordförande och få mer information.

* Endast föreningar kan bli medlem i SARF. Medlemsavgiften beräknas på antalet medlemmar i föreningen 31 december föregående år. Avgiften för 2015 är 20:-/ medlem. Avgiften sätts in på bankgirokonto: 341-0438."